Инженеринг

Деймос Корект разполага с проектантски отдел по част ОВК /Отопление Вентилация Климатизация/ и електро /ЕЛ/, който изготвя идейни, технически и работни проекти в областта на ел. и в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията на жилищни сгради, административни сгради, хотели, търговски обекти, промишлени и складови помешения и други. Отделът е съставен изцяло от инженери, които са завършили Технически университет и имат дългогодишен опит в проектирането.

При проектирането фирмата търси възможно най-ефективното решение на оптимална цена. Нашата цел е да Ви предложим качествено решение с максимално ниски експлоатационни разходи.

Ние ще Ви консултираме относно взимането на най-доброто техническо решение от идейния проект до крайното изпълнение на проекта. Нашите проекти се отличават от тези на конкурентите ни, благодарение на практическия ни опит в изграждането на вентилационни системи.

Крайният резултат е професионално издържан и работещ проект.

HVAC Diagram

Основни дейности:

Проектиране за всякакъв вид търговски центрове, промишлени, административни и жилищни сгради, хотели, църкви и т.н.:

 • по част ОВК
 • по част Електро
 • по част Енергийна ефективност

Реинженеринг:

Услугата реинженеринг представлява вторично пректиране, включващо редакция или пълна промяна на проекта. Целта на реинженеринга в ОВК сферата е основно да се подобри енергоефективността и/или да се намали инвестицията на обекта, като се търсят оптимални решения във всеки различен случай. Деймос Корект ООД може да ви предложи опитен, добре информиран, енергичен и гъвкав екип от проектанти, които могат да постигнат оптимален резултат за вашия обект. Те ще ви предложат както утвърдени технологии, така и нови системи, които биха могли да подобрят енергоефективността на сградата.

Защо е необходим реинженеринг на вече проектирана сграда? Често пъти при първоначалния проект на една сграда се бърза, за да се спази даден срок. Това води до ниска концентрация, невнимателен подбор на климатична, отоплителна и вентилационна система, грешни решения при трасирането на тези системи.Възможно е комерсиално да се заложи дадена технология, обвързана с точно определена фирма изпълнител. Реинженерингът елиминира всички тези обременяващи инвеститора фактори, оптимизира първоначалната инвестиция и гарантира ниски текущи разходи за отопление, вентилация и климатизация. Цената на реинженеринга е по договаряне и той по-никакъв начин не е обвързан със задължително изпълнение от наша страна..

Част от завършени проекти по част ОВК и ЕЕ:

  • Производствена база на “Херти” АД-гр. Плиска.
  • Търговски комплекс за автомобили, шоурум и офиси гр. Варна, парк “Вл. Варненчик”.
  • Бензиностанция , гр. Каварна.
  • Пречиствателна станция за питейни води и подземен резервоар за озеленяване и водопречиствателна станция, землище Обзор, Община Несебър.
  • Хотелска сграда по плана на м. “Буджака” в землището на гр. Созопол.
  • Заведение за обществено хранене и хотелска част с. Тюленово общ. Шабла.
  • Апартаментен комплекс сграда за сезонно обитаване по плана на к.к. Чайка, гр. Варна.
  • Магазин за обувки Georgio Modelli –ОВК проект.
  • Промяна предназначението на игрална зала и кафе-бар в банков офис на ЦКБ АД в ЖК “Владислав Варненчик”.
  • Магазин за животни “AQUA MANIA” –ОВК проект.
  • Храм “Св. Атанасий” по плана на с. Николаевка, Община Суворово – реконструкция.
  • Храм “Св.Св. Кирил и Методий” на с. Калиманци, Община Суворово – реконструкция.
  • Жилищна сграда на ц. Шкорпиловци, община Долен Чифлик.
  • Промяна предназначението по време на строителство от винарска изба “Черно море” в складова база “Комфорт”, с. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варненска.
  • Градски хотел ,гр. Варна.
  • Промяна предназначението от ресторант в кафене “Крамер”, находящо се на втори етаж в МОЛ Русе, ж.к. “Източна промишлена зона”, гр. Русе–ОВК проект.
  • СКЛАДОВО ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА “КОМФОРТ”, с. Игнатиево; общ. Аксаково обл. Варненска.
  • Търговски център Фулмакс , гр. Варна.
  • Жилищна сграда, находяща се в со. Пчелина, гр. Варна.