Деймос Корект с износ за Швейцария

Като част от тенденцията от 2016г. за износ на собствена продукция за Швейцария и Деймос корект може да се нареди до фирмите, които успешно участват в развитието на патрньорство между българския и швейцарския бизнес.

От 10.2017г. Деймос Корект изнася големи количества спирално-навити и правоъгълни въздуховоди, които произвежда в собствената си Складово-производствена база в гр. Аксаково.

От края на м. ноември фирмата ще разполага и с договор за ексклузивитет за износ към швейцарската фирма благодарение на високото качество, точността и бързината при изпълнение на поръчката.

Ние поддържаме постоянна складова наличност и предлагаме бързо изпълнение на поръчките. Високата производителност и професионалният екип са сред отличителните ни характеристики.

Продуктите, които произвежда фирмата, са с високо качество на конкурентна цена.