Често задавани въпроси,свързани с климатика

Чува се пукане от климатика.

Това се получава от топлинното разширение или свиване на пластините

Чува се съскане или щракане.

Това се получава от работата на контролния винтил или електрическите компоненти.

Чува се звук като от течаща вода.

Това се получава от хладилния агент,който циркулира вътре в климатизатора.

Климатикът не може да стартира след като сте го изключили.

Повторното стартиране се забавя с 3 минути, след изключване, за да се защити съоръжението.

Не се приемат сигнали от дистанционното управление,а батериите му са нови.

Сигнали от дистанционното управление може да не могат да се приемат,когато приемателят на сигналите,който е разположен върху климатизатора, е изложен на директна слънчева или силна светлина.Трябва да предотвратите слънчевото греене или светлина.

При стартиране на отопление не излиза въздух от 5 до 15минути или въздуха не е достатъчно топъл за кратко време.

Когато външната температура е ниска и влажността висока,уредът понякога изпълнява автоматична операция по обезскрежаване. Изчакайте. По време на обезскрежаване вода или пара може да излязат от външното тяло.

Могат ли вътрешните тела от мултисплит система да работят на различни режими?

Ако имате 2 или повече вътрешни тела е задължително те да работят на еднакъв режим-т.е. всички в режим на отопление или в режим на охлаждане. Включването им в различни режими блокира уреда и се налага рестартирането му от контакта или ел. таблото.