Общи условия за използване на сайт  www.deimoscorrect.com

Общи условия за използване на сайт  www.deimoscorrect.com

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Деймос Корект” ООД и лицата, нарични по-долу „ПОТРЕБИТЕЛИ”, ползващи интернет страницата www.deimoscorrect.com, наричана по-долу „САЙТ”.

“Деймос Корект” ООД е търговско дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК 103240158, със седалище и адрес на управление гр. Аксаково ул. Атанас Буров 12. Регистрирано, като администратор на лични данни от Комисия за защита на личните данни, съгласно Удостоверение 11578/07,02,2017 г. Регистрирано по ЗДДС с ДДС номер BG103240158.

„Деймос Корект“ си запазва правото да променя Общите условия по всяко време без предварително известие, като промените влизат в сила при публикуването им в сайта.

I.Общи условия за ползване на сайт www.deimoscorrect.com

 1. Под „Потребител” се разбира: всеки, който използва сайта- www.deimoscorrect.com  на компютър или друго устройство.
  2. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите Общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането му.
  3. Адреси и имена за контакти с “Деймос Корект” ООД  са обявени на видно място на сайта.
  4. Потребителите на www.deimoscorrect.com нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
  5. Потребителите на сайта имат право да ползват свободно ресурсите му с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия или частите от сайта, изискващи специална регистрация.
  6. Всеки потребител е длъжен:
  6.1 Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и интернет етиката при ползване на услугите, предоставяни от “Деймос Корект” ООД  чрез този сайт.
  6.2 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
  6.3 Да не извършва злоумишлени действия.
  7. Съдържанието на www.deimoscorrect.com  не може да бъде възпроизвеждано или показвано в други сайтове и медии без писмено съгласие на “Деймос Корект” ООД.
  8. Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части, без изрично писмено разрешение на “Деймос Корект” ООД.
  9. Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация .
  10. Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.
  11. “Деймос Корект” ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на „Деймос Корект” ООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за “Деймос Корект” ООД.
  12. “Деймос Корект” ООД не носи отговорност за:
  12.1. Съдържанието на рекламите, публикувани на сайта.
  12.2. Мненията изразени във форумите (коментарите).
  12.3. Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта.
  13. “Деймос Корект” ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на “Деймос Корект” ООД да прекратява, спира или променя предоставяните услуги. “Деймос Корект” ООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.deimoscorrect.com.
  14. “Деймос Корект” ООД може да осигури публикуване на сайта на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. “Деймос Корект” ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на “Деймос корект” ООД и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.
  15. “Деймос Корект” ООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта.
  16. Информацията в сайта  може да съдържа технически неточности или печатни грешки.
 2. Общи условия при онлайн пазаруване на стоки от www.deimoscorrect.com
  www.deimoscorrect.com е  уебсайт,  който предоставя възможност за електронна търговия на оферираните в сайта стоки от името на „Деймос Корект“ ООД като Продавач .
  “Клиент” е всеки, който е заредил в Интернет страницата www.deimoscorrect.com на компютър или друго устройство, позволяващо използването на сайта, и е извършил онлайн поръчка на стока от сайта www.deimoscorrect.com.
  1. Закупуване на стоки онлайн от сайта се осъществява при спазване на следната процедура:
  1.1.Клиентът посещава сайта www.deimoscorrect.com.
  1.2.Клиентът избира желаната от него стока, след което потвърждава желанието си за закупуване на стоката чрез натискане на бутона „Купи“
  1.3.Системата автоматично прехвърля клиента в нов прозорец („Количка“) на сайта и предоставя  информация за цената на избраната стока, съгласно ценовата листа на Продавача и възможностите за доставка.
  1.4. Клиентът попълва трите си имена, адрес за доставка и монтаж на стоките, телефон и имейл и изпраща поръчката до „Деймос Корект“ ООД чрез натискане на бутон „Поръчване“.
  1.5. След изпращане на поръчката, на посочения от клиента имейл адрес се получава автоматично съобщение за обработване на поръчката  на клиента, както и информация, че в срок от един работен ден, представител на продавача ще осъществи контакт с клиента чрез предоставените от последния телефон или имейл, за потвърждаване наличността на избраната от клиента стока, плащането на стоката по банка на поръчаната от Купувача стока.
  1.6.В срок от един работен ден от получаване от Продавача на поръчката на клиента, служител на продавача осъществява контакт с клиента чрез предоставените от последния телефон или имейл. При осъществяване на контакта по предходното изречение, Продавачът предоставя на клиента информация за наличността и заплащането на избраната стока, след което продавачът изпраща стоката по куриер или уговаря срок за извършване на монтаж. Поръчката на клиента се счита за потвърдена и подлежаща на изпълнение от продавача, само и единствено при получаване на имейла на клиента на писмено потвърждение от продавача, в което е посочена стоката, количеството й, цената на стоката, проформа фактура по банка,  дата, час и адрес за доставка и/или монтаж на стоката. Изпратеното от продавача потвърждение обвързва клиента и се счита за сключен договор. С приемането на тези общи условия клиентът се съгласява, че не е необходимо сключения договор да му се  представя на материален носител и полученото на имейл адреса му  потвърждение  е достатъчно, за да бъде договорът в сила.

1.7. При избиране на опцията „плащане по банков път“, клиентът заплаща цената на стоката по банковата сметка на продавача в срок от 2 дни от датата на потвърждаване на поръчката от Продавача. Ако има монтажна дейност, тя се заплаща на място от клиента след извършването й. Фактурата се получава на е-мейла на клиента.

1.7.1. Когато Клиентът е избрал да плати цената на стоката по банков път,  доставка на стоката се стартира за доставяне на заявения  адрес , след потвърждение с е-мейл от страна на продавача и получаване на заплащането.

1.7.2. Когато Клиентът е избрал да плати цената на стоката по банков път през онлайн платформата, а монтажът на климатика да плати на място може да очаква обаждане в рамките на 1 работен ден от представител на Продавача за уточняване на детайли по поръчката и да пристъпи към плащане.

1.8. При избиране на опцията „купи със стоков кредит“ клиентът попълва данните, които  изисква онлайн платформата на „Ти би ай банк“ ЕАД  и следва стъпките и указанията на съответната банка. Продавачът в случая е единствено посредник между клиента и банката и не носи отговорност за съдържанието, структурата и изискванията в онлайн платформата на банката.

1.9 Всички продукти, присъстващи в сайта, се доставят на територията на цялата страна чрез куриерска фирма Транспрес или Еконт . Срокът за доставка е до 5 работни дни, когато стоката е налична в склад на Продавача. Потребителят може да избере начина на доставка: до най-близкия офис на Еконт или Транспрес в населеното място или до входа на неговия адрес.

 1. Продавачът не носи каквато и да била отговорност пред клиента, респ. не му дължи неустойки, обезщетения и други подобни, в следните случаи:
  2.1.получената от купувача поръчка е с липсващи или неверни данни;
  2.2.контактът между продавача и клиента по т.1.5 не бъде осъществен в посочения срок, независимо от причината за това;
  2.3.поръчката на клиента не бъде потвърдена от продавача съгласно т.1.6., независимо от причините за това;
  2.4.клиентът не заплати цената на стоката  в срока по 1.7, като в този случай наред с останалите последици договорът се прекратява автоматично.
  2.5. при отказ на клиента да заплати цената на допълнителните услуги, като в този случай наред с останалите последици договорът се прекратява автоматично;
  2.6.когато клиентът не предостави достъп на продавача до обекта за монтаж;
  2.7.когато клиентът не осигури за своя сметка ел. захранване ( 220 V) в обекта за монтаж;
  2.8.при техническа невъзможност за монтаж на стоката в обекта на клиента;
  2.9.за нанесени от продавача, чрез монтажа на стоката, вреди на обекта на клиента, настъпили поради непредоставяне на необходимата информация от клиента или поради некачествено извършени строителни работи по обекта на клиента, извън работите по монтажа на стоката;
  2.10.при форсмажорни обстоятелства.
  2.11.при упражнено от клиента  право на отказ от стоката.
  3. В случаи по т.2.5 и т.2.8., продавачът и клиентът сключват споразумение, в което уговарят срок, в който продавачът ще върне на клиента, платената от последния цена на стоката .
  4. В случаите по  т.2.6., т.2.7. и т.2.10., продавачът и клиентът сключват споразумение, в което уговарят нова дата и час за монтаж на стоката или срок, в който продавачът ще върне на клиента, платената от последния цена на стоката.
  5.Стоката, описана в потвърждението на продавача по т.1.6. се доставя до обекта на клиента, в посочените дата и час, като клиентът е длъжен да се яви лично или да осигури свой представител, да осигури достъп до обекта и ел. захранване (220v) до мястото за монтаж. За представител на клиента се приема всяко лице, което е в обекта за монтаж на стоката или извършва плащания от името на клиента или подписва документи от името на клиента.
  6. При доставянето на стоката , Клиентът е длъжен да посочи конкретното място за монтаж на стоката в обекта си и да предостави на представителя на продавача всяка важна информация относно това място. Представителят на продавача извършва оглед на определеното от клиента място за монтаж и:
  6.1. оценява възможността за извършване на монтажа на стоката на посоченото от клиента място за монтаж, а ако мястото е неподходящо за правилното монтиране или функциониране на стоката, предлага друго място за монтаж на стоката, като наред с това уведомява клиента за необходимостта от извършване на допълнителни работи, извън включените в стандартен монтаж (ако такива се налагат или са поискани от клиента).
  6.2. представя на клиента доставената стока за оглед, като клиентът е длъжен да огледа доставената стока и ако няма възражения, да я приеме чрез подписването на Монтажна карта.
  6.3.извършва тест и монтаж на стоката;
 2. Когато при доставянето на стоката на обекта на клиента се установи, че монтирането на стоката изисква извършването на допълнителни услуги (извън включените в стандартен монтаж), или когато клиентът изиска извършването на такива допълнителни услуги, представителя на продавача уведомява клиента за цената на тези допълнителни услуги и последният следва да заплати тази цена.
  8. Публикуваните промоции в началната страница и в меню Промоции съдържат основна информация за всяка предлагана стока.„Деймос Корект“ООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите.

Условия за връщане на стока:

Клиентът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 14-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че стоката не е монтирана и бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Когато клиентът е прегледал и приел без възражение стоката, като е подписал протокол за приемането й, клиентът няма право на отказ от стоката. В случаите когато клиентът има право на отказ от стоката, Клиентът може да осъществи правото си на отказ:
– като изпрати на имейла на продавача  недвусмислено изявление, че се отказва от закупуване на стоката; или

– като впише в протокола за приемане на стоката недвусмислено изявление, че се отказва от закупуване на стоката.

 1. Клиент може да направи рекламация след доставка, само когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката.

Други условия:

1.Всички цени, посочени в този сайт са в лева, важат за 1 брой от съответната стока и са с включен ДДС – освен ако не е упоменато, че цената не включва ДДС. При избор на стока, клиентът получава информация за отстъпката от цената на стоката/ако има такава/ и за цената на стандартен монтаж на стоката.

2.„Деймос Корект“ ООД си запазва правото да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките по всяко време без уведомление.

3.Клиентът има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

4.Клиентът има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава стоки от www.deimoscorrect.com по реда и условията, посочени в него.

5.„Деймос Корект“ ООД няма задължението и обективната възможност за контрол на начина, по който Клиентите използват предоставяните услуги.

6.„Деймос Корект“ ООД  има право по собствена преценка да променя цените на предлаганите  чрез сайта стоки, без предварително уведомяване на клиентите, като новите цени влизат в сила от датата на публикуването им на сайта.

 1. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на поръчката и потвърждението на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под/до/над старата, като последната е задраскана.
 2. Продавачът предоставя гаранция за закупените от клиента стоки за срок,упоменат в гаранционна карта. Всички гаранционни условия са посочени в предоставената на клиента гаранционна карта. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката. Продавачът предоставя гаранционна карта единствено в случаите , когато Продавачът извършва и монтаж на съответната поръчана техника.

III. Допълнителни условия:

Всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани съобразно българското законодателство.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.