Няколко думи за това как сме успели…

Нашата история …

1998 г. юни Димитър Дамаскинов основава “Деймос Корект” ООД с основна дейност климатизация, ВиК.

2002 г. Наемане на голяма мострена зала на ул. Отец Паисий, гр. Варна и разширяване дейността на фирмата.

2003 г. Включване към основната дейност и обзавеждане за баня: плочки, шкафове,батерии, консумативи за обзавеждане на баня.

2004-2005 г. Увеличаване броя на монтажните екипи във фирмата и оборудването им с професионални машини и инструменти. Разширяване на сервизната дейност.

2006 гНаемане на складови помещения и обособяване на склада като отделно звено в структурата на фирмата.

2007 г. Увеличаване на автопарка на фирмата.

2008 г. Фирмата става част от Регистъра на Българската строителна камара. Сформиране на отдел Проектиране към фирмата.

2009 г. Внедряване на система за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001:2008

2010 г. Закупуване и преместване в собствени офиси и складова база на ул. Д-р Железкова 34 А.

2011 г. Внедряване на система за за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2005 и система за управление на здравословните и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007.

2012 г. Разширяване на продуктовия асортимент на фирмата чрез откриване на цех за производство на въздуховоди.

2013 г. Строителство на собствена складова база в гр.Аксаково. Разширяване на производствената дейност в цеха за въздуховоди чрез закупуване на нови машини.

2014 г. Разширяване на дистрибуторската мрежа на вентилационни елементи. Закупуване на нова немска поточна линия за кръгли въздуховоди-единствена в региона.

2015 г. Развитие на вентилационната и климатична дейност на фирмата чрез участието й в ключови обекти /Виж „Галерия”/. Закупуване на още машини за производство на въздуховоди.

2016г. Изграждане на етап 2 и етап 3 на Складово-производствената база в гр.Аксаково до обща застроена площ от над 1500кв.м Деймос Корект става един от основните дистрибутори на област Варна на климатична техника GREE.

2017г. Преместване на цялата фирма в Складово-производствената база в гр.Аксаково. Преместване на Мострената зала на фирмата във Fullmax centre, бул. Христо Ботев №18. Внос на изключително богат асортимент от вентилационни елементи и медни тръби. Осъществяване на износ на спирално-навити въздуховоди,правоъгълни и др. вентилационни елементи за Швейцария.

2018г. Разширяване на автопарка на фирмата. Разширяване на производствената дейност в цеха за въздуховоди чрез закупуване на нови машини.

deimos correct